Menu

Średni wiek w Polsce – Poznaj medinę wieku Polaka

8 września 2020 - Biznes, Natura, Zdrowie
Średni wiek w Polsce – Poznaj medinę wieku Polaka

Hasło „średni wiek” jest pojęciem względnym. Dla jednej części społeczeństwa, może być to wiek kiedy osoba jest już dojrzała, założyła rodzinę i samodzielnie egzystuje w najbliższym otoczeniu. Druga strona może mieć odmienne zdanie na ten temat. Możemy uważać, że średni wiek zależy od Nas. Jednak tak nie jest. Aby każdy z Nas miał świadomość jak wygląda sytuacja demograficzna w Polsce udostępniane są różne przeliczenia statystyczne. Najpopularniejszym przeliczeniem średniego wieku w Polsce, jest mediana. Kojarzona przez wielu z czasami szkolnej ławki. Używana jest przede wszystkim do wyliczenia interesującej, konkretnej liczby, ze zbioru różnych liczb. Na takiej podstawie wyliczana jest też średnia wieku Polaka.

Polska starzeje się w szybkim tempie

Mediana wieku ludności określa najmniejszy wiek, który nie został osiągnięty przez starszą połowę badanego rocznika. Mając dane o pewnej grupie ludzi, przeprowadzono wyliczenia, tak aby uzyskać informacje o tym jaki jest średni wiek w Polsce. Z pomiaru, który został przeprowadzony w 2007 roku mediana w Polsce wynosiła wtedy 37,3. Jednakże już wtedy został przewidziany jej wzrost. Starzenie społeczeństwa Polskiego wpływa na pomiar, przez co już w roku 2020 przewidziano że wzrośnie do 41,4. Mediana Polski jest niższa od mediany poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Nie wpływając na te dane do 2050 roku, możemy stać się jednym z najstarszych narodów.

Jak starzenie się społeczeństwa wpłynie na Polskę?

Starzenie się naszego społeczeństwa nie jest dobrą perspektywą dla Polski. Jak wiemy, problem ten dotyczy nie tylko Polaków, jednak wszystkich krajów Europy. Starzenie się Europy spowodowane jest przede wszystkim ciągłym wzrostem długości życia, co jest wynikiem poprawy zdrowia Europejczyków, a małym przyrostem naturalnym. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że młodzi ludzie rzadziej decydują się na zakładanie rodziny, przez co przyrost naturalny w pierwszej połowie ubiegłego roku wyniósł  -1,4 na 1000 ludności. Trwające starzenie się społeczeństwa, może mieć dla Europejczyków nieodwracalne skutki. Od kilkunastu lat spadek demograficzny jest tematem analiz naukowych i debat publicznych. Główne problemu z tym związane to:

Prognoza GUS na lata 2007-2035 mówi o zmniejszeniu ilości ludzi w Polsce i systematycznym starzeniu się społeczeństwa.

Zapobiegajmy negatywnym skutkom

Ile zyje przecietny Polak

Źródło: Pixabay.com

Jak wspomniane zostało powyżej, zagrożenie jakie niesie za sobą starzenie się społeczeństwa nie jest dla nas dobrą informacją. Wyobraźmy sobie zatem sytuację, że co druga kobieta w Polsce rezygnuje z zakładania rodziny. Wiedząc, że owa kobieta wraz ze swoim partnerem osiągnie w przyszłości wiek emerytalny, gdzie przez lata nie zdecydowała się na założenie rodziny. Zatem partnerzy, nie będą mieli swoich następców, którzy przejmą ich role w społeczeństwie. Każda kobieta, aby zapewnić dobrą statystykę demograficzną, powinna w przeciągu swojego życia urodzić dwoje lub więcej dzieci. Jednakże Polki decydują się na jedno dziecko lub dwoje. W 2018 roku statystyczny wiek Polki, która decydowała się na założenie rodziny to 27 lat. Główny Urząd Statystyczny od 2015 roku przygląda się sytuacji urodzeń i z ich analiz wynika że w 2015 roku żywych urodzeń było 369 308, w kolejnych dwóch latach był to wzrost do 401 982. Jednak ze wstępnych ustaleń wynika że w 2019 roku zarejestrowano tylko 375 tysięcy żywych urodzeń. Zatem, aby uniknąć negatywnych skutków, powinniśmy zadbać o przyrost naturalny w Naszym państwie i utrzymać go przez kilka kolejnych lat.

Średnia życia w Polsce

Wróćmy na moment do wspomnianej mediany. Na przypadający rok 2020, wynosi ona 41,4. Patrząc na statystykę GUS, przeprowadzaną w 2018 roku. Kobieta żyje średnio 81,7 lat, mężczyzna zaś 73,8 lat. Zapobiegając podnoszeniu się liczby mediany, powinniśmy zadbać o przyrost naturalny w Polsce.

Autor:
Górnikowska – bankowiec.
Hobbistycznie zajmuje się fotografią.

Źródła informacyjne:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.