Menu

Poślizgnięcie się na chodniku a odszkodowanie

13 września 2021 - Zdrowie
Poślizgnięcie się na chodniku a odszkodowanie

Niebawem skończą się wakacje, a my przejdziemy w sezon jesienno-zmowy, a za tym idzie w gorsze warunki pogodowe jesienny deszcz oraz śnieg. Pojawi się zatem ponownie ryzyko wystąpienia urazów w postaci poślizgnięć oraz upadków.  Złamałeś nogę na śliskiej nawierzchni lub  nieodśnieżonym chodniku? Co zatem powinieneś zrobić, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie? Odpowiadamy w niniejszym blogu.

Podstawy prawne dochodzenia tego typu roszczeń

Określone osoby i podmioty są zobowiązane do utrzymywania porządku, czystości oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie, którym zarządzają, a więc także na chodnikach, w miejscach użyteczności publicznej, przed budynkami prywatnymi. Zaniedbania w postaci dziur, braku odśnieżania lub utrzymania chodników, nawierzchni we właściwym stanie niezagrażającym osobom korzystającym powodują, że powstaje obowiązek odszkodowawczy. Innymi słowy, jeśli w wyniku niewywiązania się z obowiązków przez zarządcę drogi, chodnika, budynku dojdzie do wypadku, osoba poszkodowana ma prawo dochodzić odszkodowania. Art. 415 kodeksu cywilnego mówi jasno, że ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Najczęstszym przykładem tego typu zdarzeń są poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni, nieodśnieżonych chodnikach, dziury w chodniku etc.

Kto zatem  odpowiada za tego typu szkody? Sprawa nie zawsze jest oczywista.

Odpowiedzialność za szkodę deliktową

Skoro już wiemy, kto odpowiada za odśnieżanie chodnika, to warto wyjaśnić kwestię odpowiedzialności podmiotu zarządzającego za szkodę. Bardzo często w tego typu zdarzeniach dochodzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu i poważnych skutków zdrowotnych u Poszkodowanych nierzadko również do skomplikowanych złamań.  Czy w takiej sytuacji poszkodowany sam jest sobie winien? Nic bardziej mylnego. W opisywanych przypadkach właściciel będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności jeśli wykażemy jego zaniedbanie. Osoba, która doznała urazu na skutek wyżej opisanych zdarzeń, może dochodzić naprawienia szkody z art. 415 Kodeksu cywilnego – „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” W tym wypadku winą będzie wstrzymanie się od działania, którym jest ustawowy obowiązek zachowania czystości, porządku.

 A więc co zrobić kiedy przydarzy nam się tego typu wypadek ?

Obecnie niewiele osób zna swoje prawa oraz wie, że może dochodzić roszczeń związanych z tego typu zdarzeniami oraz jakie świadczenia im przysługują. Wyjaśniamy zatem, że wskutek upadku na chodniku, śliskiej nawierzchni czy na schodach można uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Odszkodowanie za poślizgnięcie się na chodniku może obejmować koszty leczenia oraz rehabilitacji, a także utracony dochód na skutek niezdolności do pracy, czy koszty dojazdów i opieki, a zadośćuczynienie należne świadczenie za doznaną krzywdę taką jak ból cierpienie etc. Osoba Poszkodowana, dochodząca swych roszczeń musi jednak wskazać dowody potwierdzające winę podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz udokumentować w pełni wnoszone roszczenia.

Co powinniśmy zrobić:

  1. Wezwać karetkę pogotowia i upewnić się, że tzw. karta czynności ratunkowych zawiera opis okoliczności wypadku oraz informację o nawierzchni (przyczynie upadku).
  2. Wezwać policję lub straż miejską.
  3. Wykonać zdjęcia z miejsca zdarzenia. Wystarczy telefonem komórkowym zrobić kilka ujęć obrażeń, stanu nawierzchni oraz okoliczności.
  4. Zebrać dane świadków zdarzenia. Najlepiej jak najwięcej nazwisk oraz danych kontaktowych do osób, które widziały zdarzenie.
  5. Sprawdzić kto jest zarządcą, czyli adresatem naszych roszczeń
  6. Zbierać dokumentację medyczną, czyli historię choroby, rachunki, faktury za leczenie jak również koszty dojazdu, zaświadczenie o utraconym dochodzie, zdjęcia blizn krwiaków siniaków.

W dochodzeniu roszczeń warto skorzystać z pomocy specjalistów, np. z biura odszkodowań Meritum sp. j. w Bielsku.

Wyjątki

Nie każdy upadek na nieodśnieżonej czy śliskiej nawierzchni, skutkujący nawet poważnymi obrażeniami, będzie uprawniał osobę poszkodowaną do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym. Podczas np. gwałtownych opadów śniegu często niemożliwe jest wyeliminowanie ryzyka upadku pieszych. W związku z warunkami atmosferycznymi po prostu nie da się jednocześnie zabezpieczyć całego terenu. Jeżeli jednak można dostrzec (np. przechodząc często daną trasą), że chodnik jest nieodśnieżony, oblodzony, a posypywanie nawierzchni wykonywane jest niestarannie bądź rzadko, wówczas można mówić o zaniedbaniu.

Dodatkowe świadczenia

Niezależnie od powyższego możemy także dochodzić roszczeń z polis indywidualnych NNW jeśli takowe posiadamy. W przypadku polis dobrowolnych wypłata zwykle uzależniona jest od wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu, który zwykle jest warunkiem wypłaty odszkodowania za tego typu zdarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.