Menu

Konserwacja żurawi budowlanych – jak wygląda?

31 maja 2019 - Budownictwo
Konserwacja żurawi budowlanych – jak wygląda?

Każde urządzenie podlegające dozorowi UDT musi być utrzymywane w sposób, który zapewni jego bezpieczną eksploatację.W jaki sposób przebiega konserwacja żurawi budowlanych, kiedy należy ją przeprowadzać oraz co wchodzi w zakres czynności konserwacyjnych?

Zakres konserwacji żurawi budowlanych

Żurawie budowlane podlegają konserwacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468) oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890).

Zgodnie z litera prawa, dźwigi budowlane muszą być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, który nie naraża otoczenia, środowiska, a także zdrowia i życia ludzi. W skład czynności konserwacyjnych wchodzą m.in.:

Ponadto nie rzadziej co 12 miesięcy podczas czynności konserwacyjnych należy sprawdzić:

Konserwator zobligowany jest do zweryfikowania stanu technicznego żurawia budowlanego zgodnie z procedurami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego, a także zaleceniami instrukcji konserwacji dostarczonej przez producenta urządzenia. Wszystkie czynności weryfikujące i konserwujące muszą być wpisane w dzienniku konserwacji, a wszelkie nieprawidłowości i uchybienia w pracy dźwigu lub w jego wyposażeniu muszą być natychmiast zgłaszane właścicielowi. W takiej sytuacji obliguje się on do wyłączenia dźwigu z ruchu.

Jak często należy przeprowadzać czynności konserwacyjne?

To, jak często przeprowadzana jest konserwacja żurawi budowlanych, określa instrukcja producenta urządzenia. Czynności konserwacyjne nie mogą być przeprowadzane rzadziej niż co 12 miesięcy.

Zgodnie z obowiązującą literą prawa przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwignicowych wykonywane są co 30 lub co 90 dni. W przypadku żurawi samojezdnych, wieżowych, szybkomontujących, szynowych i przewoźnych konserwacja musi być realizowana co 30 dni. Z kolei żurawie przenośne należy kontrolować co 60 dni.

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe, dźwigi towarowe i osobowe podlegają czynnościom konserwacyjnym wykonywanym co 30 dni. Należy również pamiętać, że dźwignice wyposażone w instalacje i aparaty elektryczne muszą być dodatkowo poddawane pomiarom rezystancji nie rzadziej niż co 24 miesiące lub nie rzadziej niż co 12 miesięcy w przypadku eksploatacji w szczególnych warunkach – np. w wysokich temperaturach, przy dużej wilgotności powietrza czy w otoczeniu żrących wyziewów.

Więcej o konserwacji żurawi przeczytasz na http://dzwignice.pl/rejestracja-udt/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.