Menu

Co może powiedzieć profesjonalna ekspertyza pożarowa?

27 stycznia 2020 - Budownictwo
Co może powiedzieć profesjonalna ekspertyza pożarowa?

Zagrożenie pożarowe, choć z roku na rok wydaje się coraz mniejsze, to wciąż u wielu osób budzi strach. Obawa ta jest uzasadniona, ponieważ ogień jest bezlitosnym żywiołem, który niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze. Ekspertyza pożarowa to oprócz profesjonalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych jedno z działań, dzięki którym można w znacznym stopniu ograniczyć występowanie tego śmiercionośnego i niszczycielskiego żywiołu.

Najczęstsze przyczyny występowania pożarów

Pożary można podzielić na takie, które powstają z przyczyn naturalnych (samozapłon, wysoka temperatura, zwarcie instalacji) oraz takie, do wystąpienia których człowiek się przyczynił. Jeżeli chodzi o podział pożarów z punktu widzenia udziału osób trzecich, to występują pożary nieumyślne (chociażby przypadkowe zaprószenie ognia), jak i pożary spowodowane umyślnie (na przykład celowe podpalenia). Niezależnie od tego, czy pożar powstanie samoistnie, czy w jego wywołaniu pomoże człowiek, to żywioł ten niesie ze sobą ogromną niszczycielską siłę. Działania takie jak profesjonalna ekspertyza pożarowa czy poszczególne systemy zabezpieczeń (bierne oraz czynne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych) mogą skutecznie ograniczyć częstotliwość występowania pożarów.

Jakie zadania ma ekspertyza pożarowa?

Ekspertyza pożarowa to w profesjonalnej nomenklaturze ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Jest to dokument sporządzony przez uprawnione do tego osoby, w którym można znaleźć między innymi podstawowe informacje co do tego, jakie mogą być zastosowane rozwiązania zamienne odnośnie przepisów przeciwpożarowych. Jeżeli chodzi o budownictwo, to przepisy jasno określają jakie standardy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonawca inwestycji musi zachować. Jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej nie zostaną dopełnione, to taki budynek może nie zostać dopuszczony przez straż pożarną do użytkowania.

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w budynku?

Co do odpowiedzialności za utrzymanie budynków w odpowiednim stanie i stosowanie przepisów przeciwpożarowych, to w tym względzie nie ma żadnych wątpliwości. Jak wynika ze szczegółowych przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej całość odpowiedzialności spoczywa na jego właścicielu, zarządcy albo też na użytkowniku konkretnego budynku. Każdy budynek powinien spełniać normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Spełnienie tego zadania może ułatwić ekspertyza pożarowa.

Co określa ekspertyza pożarowa i kto jest uprawniony do jej wydania?

Osobą uprawnioną do wystawienia stosownej ekspertyzy pożarowej jest tylko i wyłącznie rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Osoba taka musi posiadać wymagane przepisami uprawnienia, w przeciwnym razie wystosowana przez nią ekspertyza pożarowa będzie nieważna. W dokumencie mogą się znaleźć informacje dotyczące tego, jaki sposób zabezpieczenia budynku przed ewentualnym pożarem będzie najbardziej optymalny.

Ekspertyza pożarowa stosowana jest w konkretnych sytuacjach, na przykład, gdy zmieni się przeznaczenie budynku, a nie można spełnić warunków technicznych ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza staje się uzasadniona także w przypadku, gdy nie ma wyznaczonej drogi ewakuacyjnej. Koszty wykonania takiej ekspertyzy przez profesjonalistów są niezwykle zróżnicowane. Zależą od wielu czynników, wśród których wymienić można na przykład wielkość budynku czy też jego docelowe przeznaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.